ประวัติโดยย่อ
นายสถิตย์ เล็งไธสง


(ภาพจาก http://www.adro.coj.go.th/backup/arbsys/photo/SATHITYA.jpg)

บ้านเกิด

:

บ้านเปลือย ตำบลหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

บิดา

:

นายจันทร์ เล็งไธสง อาชีพ ทำนา

มารดา

:

นางคำตา เล็งไธสง ดาชีพ ทำนา

การศึกษา

 

 

ประถมศึกษา (ชั้นมูล)

:

โรงเรียนวัดบ้านเปลือย ตำบลหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

มัธยมศึกษา

:

มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเรืองวิทยา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม (โรงเรียนของนายจำลอง ดาวเรือง) อดีตรัฐมนตรีจากจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างเรียนได้รับอนุมัติให้พาสชั้น คือ จากมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ขึ้นไปเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เลยเพราะคะแนนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงถึง 93 เปอร์เซ็นต์ ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คือ สอบได้ที่ 1

อุดมศึกษา

:

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2505

:

เนติบัณฑิตไทย (นบท.)

พ.ศ. 2510

:

รับทุนฟูลไบรท์ไปเรียนกฎหมายที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา สำเร็จปริญญาโท (LLM)

อาชีพ

 

 

พ.ศ. 2505

:

อาจารย์แผนกนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2506

:

ผู้ช่วยผู้พิพากษา

พ.ศ. 2508

:

ผู้พิพากษาศาลนครพนม

 

:

หัวหน้าศาลที่หลังสวน จังหวัดชุมพร

 

:

ผู้พิพากษาศาลอุธรณ์

 

:

ผู้พิพากษาศาลฏีกา

ตำแหน่งอื่น ๆ

 

 

 

:

กรรมการในคณะกรรมการอุดมการณ์ของชาติ

 

:

ประธานคณะกรรมการยูเนสโก (UNESCO) แห่งสหประชาชาติสาขาสังคมศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

 

:

ผู้ทรงคุณวิฒิสาขานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)

 

:

อาจารย์สอนสถาบันอุดมศึกษาในวิชากฎหมายอีกมากมาย รวมทั้งเขียนกฎหมายอีกมากมายเช่นเดียวกัน

เชื่อได้ว่า นายสถิตย์ เล็งไธสง เป็นคนอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ที่ควรยกย่องนับถือและอนุชนรุ่นหลังควรเอาเป็นตัวอย่างได้ดีที่สุดหาคนเปรียบได้ยาก

แหล่งที่มาเรียบเรียง โดย อ.อำนวย ปะติเส

คอมเมนต์   

 
0 #3 efSprTeGx 2566-12-11 19:37
I am only interested in treating something that is right buy priligy 30 mg x 10 pill There was a significant duration response trend P 1
อ้างอิง
 
 
0 #2 ErnastRak 2566-08-05 12:51
You definitely made your point.
college essay writing help urgent essay writing service essay service
อ้างอิง
 
 
0 #1 HectorFeelm 2566-07-29 10:31
You revealed it well!
professional letter writing service which will writing service writing a book title in an essay
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช