อ่านประวัติ อ่านประวัติ อ่านประวัติ

นางสาวดรุณี  คามะปะใน

ครูเชี่ยวชาญ

นายประเสริฐ มะธิปิไข

ครูเชี่ยวชาญ

นางฐิติรัตน์ พรอินทร์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
นายอานนท์ ตาลจรัส
ครูชำนาญการ
ปรชญา 62 vasana.jpg   อ่านประวัติ

 นายปรัชญ่  บุตรวงษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววาสนา ไวจำปา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวประนอม พุฒศรี
ครูชำนาญการ