กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

อ่านประวัติ

นางศรัญญา บุตรวงษ์
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

อ่านประวัติ  

นางดารา นาเมืองรักษ์
ตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ

นายไพริน วาปีโกมล ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 
นางอรวรรณ ประเกาทัน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช