กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายไพริน วาปีโกมล

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

อ่านประวัติ    อ่านประวัติ

นางดารา นาเมืองรักษ์
ตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ

   นางศรัญญา บุตรวงษ์
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นางอรวรรณ ประเกาทัน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช