โรงเรียนนาข่าวิทยาคมได้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ดังนี้

1.ทุนเรียนดี

2.ทุนประพฤษติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์

3.ทุนสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน


4.ทุนช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียน


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช