23  พฤศจิกายน  2555 โครงการจิตอาสาลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่อชุมชน โดยโรงเรียนนาข่าวิทยาคมโดยท่านผู้อำนวยการ ชัยยนต์  ผือโยพร้อมด้วยทีมบริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว จำนวน 15  หมู่บ้าน ใน ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองเรือ  ตำบลนาข่าตำบลหวาย ซึ่งโรงเรียนได้ประสานกับผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ในการสำรวจความต้องการของชุมชนและนักเรียนเพื่อไปร่วมกิจกรรม ทั้ง 15 หมู่บ้าน  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะเกิดประโยชน์ในการทำจิตสาธารณะและสอดคล้องกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแล้ว กิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยได้เป็นอย่างดี

  ภาพกิจกรรม

คอมเมนต์   

 
0 #6 ziddish 2564-08-23 18:14
buy cialis
อ้างอิง
 
 
0 #5 ziddish 2564-07-15 00:12
purchase cialis online
อ้างอิง
 
 
0 #4 ziddish 2564-07-03 11:51
purchase antabuse canada no prescripton
อ้างอิง
 
 
0 #3 ziddish 2564-06-08 13:02
canadian pharmacy lasix pills
อ้างอิง
 
 
0 #2 ziddish 2564-05-21 22:01
can i buy cialis online
อ้างอิง
 
 
0 #1 CREACKAGE 2564-05-11 11:37
cheapest cialis 20mg
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช