ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา ในการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ได้เป้นตัวแทนระดับจังหวัด ซึ่งการ แข่งขันในระดับจังหวัดนั้น ลำดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนพยัคภูมิวิทยาคาร ลับดับที่ 2 โรงเรียนสารคามพิทยาคม ลำดับที่ 3 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม สำหรับตัวแทนของโรงเรียนนาข่าวิทยาคม ที่เข้าแข่งขัน คือ นายมนตรี ประริตะวา และนายธนาคาร ภักดีแก้ว ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา และนักเรียนที่เป็นตัวแทน ซึ่ง โรงเรียนที่คะแนน อันดับที่ 1-3 จะได้เป็นตัวแทนจังหวัดเพื่อไปแข่งขันในระดับภาค ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ที่ จ.อุดรธานี

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช