ท่านประธานกรรมการสถานศึกษาได้แนะนำ บทความที่มีประโยชน์ เรื่อง ใคร่ครวญ ทบทวนการศึกษาไทย การศึกษาโลก มาให้อ่าน