เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   เอกสารประกอบการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  วิชาการใช้ห้องสมุด  เล่มที่ 2เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด  โดย นางสุพรรณี  โพธิ์ไพร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร ปก คำนำ สารบัญ

ดาวน์โหลดเอกสาร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด เล่ม 2

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช