7-9 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม ได้ดำเนินโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ วัดขุนพรหมดำหริ ตำบลท่าสองคอน อ.เมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนักเรียนที่เข้าค่าย จำนวน 242 คน