วันที่ 30-31 กันยายน 2555 และวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนจัดให้นักเรียนไปทัศนศึกษา ที่ วัดเขาสุกิม อ่าวคุ้งกระเบน และน้ำตกพริ้ว จังหวัดจันทบุรี

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี ถ้ามีภาพสวยๆ เพิ่มเติมก็ ีupdate มาเพิ่มเติมได้ นะครับ Smile