ถึงที่พักเวลาประมาณ 18.00 เข้าที่พัก และเริ่ม ประชุม ในรูบแบบดินเนอร์ทอลค์ ตั้งแต่เวลา 19.00 น.-22.30 น


เริ่มประชุมปรับวิสัยทัศน์ต่อ อย่างเข้มข้น ในเช้าวันที่ 15 มิถุนายน 2555เดินทางกลับเวะชมฟาร์มโชคชัย