สถิติการรับนักเรียน

วันที่
ระดับชั้น ม .1
 
ระดับชั้ชั้น .4
 
 
รวม
รวม
20 มีนาคม 2557
14
23
37
4
10
14
21 มีนาคม 2557
27
18
45
4
29
33
22 มีนาคม 2557
13
22
35
4
12
16
23 มีนาคม 2557
3
7
10
20
10
30
24 มีนาคม 2557
3
1
4
4
4
8
             
     
131
   
101