24 สิงหาคม 2559 ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด มหาสารคาม ผอ.สุรภีร์ ค่ายหนองสวง ผอ.กองการศึกษาศาสนาฯ ท่าน ดร.วดี แคนสุข ศึกษานิเทศก์ อบจ.มค.ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน คณะครูที่นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันวิทยาศาสตร์ของศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อบจ.มค. ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนนาข่าวิทยาคมงาน สำเร็จลุล่วง ไปได้ด้วยดี ขอบคุณทุก ๆ ท่าน ภาพกิจกรรม

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช