26 มิถุนายน 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนนาข่าวิทยาคม จัด กิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อ ระลึกถึงสุนทรภู่ ซึ่งเป็น จินตกวีเอกของไทย และของโลก ป็นกวีไทยที่มีชื่อเสียง และมีความเป็นเอกในเชิงกลอน ท่านได้รับเกียรติจาก องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ให้ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม หรือนัยหนึ่งคือเป็น กวีเอกของโลก  กิจกรรมประกอบด้วย พิธีบวงสรวงและกล่าว สดุดดีสุนทรภู่สุนทรภู่ และมอบรางวัลการประกวดกิจกรรม เนื่องในวันสุนทรภู่

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

logo

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช