โครงการส่งเสริมพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ฯ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ วัดขุนพรมดำหริ  อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 

 

logo

 

 

 

 

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช