๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  โรงเรียนนาข่าวิทยาคม รับการประเมินโครงการ ประกวดสถานศึกษาดีเด่น กลุ่มจังหวัดการศึกษาศึกษาท้องถิ่น ที่ ๑๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดย ท่านรองเดชา ปัสสำราญ รองนายกนายก อบจ.มค. สิบเอกวิทน โชติเมืองปักษ์ ผู้ช่วยนายก อบจ.มหาสารคาม ท่าน ผอ.สุรภีร์ ค่ายหนองสวง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ ศึกษานิเทศก์ ดร.วดี  แคนสุข ผู้อำนวยตรีวิเศษ  ทัพไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม และแขกผู้มีเกียรติมาให้กำลังใจ ภาพกิจกรรม

logo

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช