ข้อมูลอาคารสถานที่

1.ห้องเรียน จำนวน 24 ห้อง

2.อาคารเรียนถาวรแบบ 216(ค) จำนวน 1 หลัง

3.อาคารเรียนถาวรแบบ 216(ล) จำนวน 1 หลัง

4.อาคารเรียนถาวรแบบ 312(ค) จำนวน 1 หลัง

5.อาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง

6.โรงฝึกงาน จำนวน 2 หลัง  

7.โรงอาหาร จำนวน 1หลัง

8.บ้านพักครู จำนวน 9 หลัง (10หน่วย)

9.บ้านพักนักการภารโรง จำนวน 2 หลัง

10.หอพักนักเรียน จำนวน 4 หลัง

คอมเมนต์   

 
0 #4 inquicy 2563-12-08 19:26
Lasix Usa Sturbmug buy online cialis JaliJuifflaf Levitra Samples Europe
อ้างอิง
 
 
0 #3 Norma 2563-09-05 05:42
Why people still use to read news papers when in this technological world the whole thing is
existing on net?
อ้างอิง
 
 
0 #2 ทิพยรัตน์ ปะวะกัง 2563-03-31 14:14
ทิพยรัตน์ ปะวะกัง
อ้างอิง
 
 
0 #1 ปิยะวัฒน์ หงสาคู 2560-03-14 20:13
:lol: :-)
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช