กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

อ่านประวัติ

นายธนัช  นนทะคำจันทร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาร

kidja  rung.jpg

นายกิจจาพิสิฐ  ภัทรพงศ์ตฤณ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายรังสรรค์ อัปมาเก
ครูชำนาญการ