กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

อ่านประวัติ

นายธนัช  นนทะคำจันทร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

อ่านประวัติ  

นายรังสรรค์ อัปมาเก
ครูผู้ช่วย