บุคลากร
นักเรียนตรวจสอบคะแนนพฤติกรรม

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

 

   

 

กฎระเบียบและการลงโทษ
  [-บทลงโทษและการหักคะแนน]
  [-การเพิ่มคะแนนความดี]
เครื่องแบบและการแต่งกาย
  - การแต่งกาย ม.ต้น
  - การแต่งกาย ม.ปลาย

 

 

 
 
 
   
       
โปรแกรมคะแนนความประพฤติ พัฒนาโดย ครูปรัชญา บุตรวงษ์ โรงเรียนาข่าวิทยาคม อบจ.มหาสารคาม