ชื่อกิจกรรม ชุมนุม ปิงปอง  จำนวนผู้สมัคร  7 คน


no
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ห้อง    
 
1
06046
เด็กชายธีรเทพ  แก้วมี
ม. 2/2    
 
2
06071
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีธรราษฏร์
ม. 2/2    
 
3
06072
เด็กชายจิตติพัฒน์  สิงหะนาม
ม. 2/2    
 
4
06073
เด็กชายณัฐเดช  ปัดกอง
ม. 2/2    
 
5
06074
เด็กชายณัฐวุฒิ  ราหา
ม. 2/2    
 
6
06077
เด็กชายพีรพัฒน์  อันทะหวา
ม. 2/2    
 
7
06079
เด็กชายสิทธิศักดิ์  วรรณปะขี
ม. 2/2    
 
     
 
 


 ครูที่ปรึกษาชุมนุม  ครูประนอม พุฒศรี