ชื่อกิจกรรม ชุมนุมฟุตบอล ฟุตซอล  จำนวนผู้สมัคร  3 คน


no
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ห้อง    
 
1
05458
นายพิชญะ  ชิงชัย
ม. 6/1    
 
2
05546
นายวระพงษ์  หันแจ้ด
ม. 6/2    
 
3
05905
นายวรพล  แสนสม
ม. 6/2    
 
     
 
 


 ครูที่ปรึกษาชุมนุม  ครูรังสรรค์ อัปปมาเก