ชื่อกิจกรรม ชุมนุมหมากรุก หมากฮอส  จำนวนผู้สมัคร  1 คน


no
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ห้อง    
 
1
06047
เด็กชายปัชญา  แสนแก้ว
ม. 2/1    
 
     
 
 


 ครูที่ปรึกษาชุมนุม  ครูไพริน วาปีโกมล   ครูพรทวี สุวรรณมิตร