โปรแกรมเลือกกิจกรรม

จำนวนผู้สมัคร  1  คน


ชื่อกิจกรรม ชุมนุมหมากรุก หมากฮอส
no
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
   
ห้อง
1
06047
เด็กชายปัชญา  แสนแก้ว
   
ม. 2/1
     
 
 


 ครูที่ปรึกษาชุมนุม  ครูไพริน วาปีโกมล   ครูพรทวี สุวรรณมิตร

 

 

PRINT

บันทึก